Numerologia

„To cośmy osiągnęli umysłem, wykorzystajmy dla dobra
człowieka, czego zaś jeszcze nie umiemy wyjaśnić, otaczajmy szacunkiem”    

Czesław Klimuszko

12

Magiczne znaczenie liczb i ich wpływ na życie człowieka było wykorzystywane już  w starożytnym Egipcie. Teorie o magii liczb ściśle związane były bowiem z astrologią i zjawiskami jakie obserwowano w naturze. Mamy więc pięć zmysłów , dwanaście znaków zodiaku,  siedem podstawowych barw widma itd.
Pitagoras opierał swą teorię na tym, że wszystko we wszechświecie jest matematycznie uporządkowane, czyli
liczby są kodem do wszelkich zjawisk jakie w nim występują  .
Dlatego i na ludzkie życie cyfry mają niebagatelny wpływ.
Podstawą numerologii jest dziewięć podstawowych cyfr  – od 1  do 9, a każda z nich ma swoją wibrację ,
energię  mającą wpływ na poszczególne aspekty życia i osobowości ludzkiej.
Najważniejsze znaczenie dla człowieka mają cyfry jego daty urodzenia, ale też i imię i nazwisko jakiego używamy.
Numerologia pozwala między innymi na analizę przeszłości , teraźniejszości jak i przyszłości
Poszczególnym etapom życia towarzyszą również daty, zmiana nazwiska itp. niosąc ze sobą mieszankę energii
cyfr w nich zawartych i będących podstawą do zapoczątkowania nowego , innego losu. Stąd numerologia jest od dawna uznawana jako jedna z podstawowych dziedzin służących do przepowiadania przyszłości , ale i do zrozumienia kolei naszego życia i przeznaczenia.