Astrologia

„Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga”

-Adam Mickiewicz

Od kiedy człowiek stanął na ziemi  patrzał w niebo, na grzejące Słońce, ale i tajemniczy Księżyc i świecące gwiazdy i nie od dziś wiedział że mają one wielki wpływ na wszelkie życie na ziemi. Tę wiedzę o wpływie kosmosu na ludzkie życie nazywamy Astrologią.

6 - Kopia

Nauką tą fascynowali się nie tylko zwykli ludzie spoglądający z trwogą, ale i nadzieją w niebo, ale i koronowane głowy po to by wykorzystać ją w swoim życiu. Już sam moment narodzin człowieka jest chwilą, w której planety w miejscu narodzin znajdują się nad przychodzącą na świat istotą w jedynym w swoim rodzaju położeniu  względem siebie. Daje to więc specyficzny zlepek energii  jaką zbiera nowo narodzony człowiek i z takim bagażem charakterystycznych wibracji wchodzi w świat przynosząc dzięki temu swój charakter, osobowość  i predyspozycje na  całą swą przyszłość .Kosmogram urodzeniowy jest więc niczym innym jak mapą nieba   w momencie narodzin i z tej mapy można wysnuć jak funkcjonować  będzie człowiek, jak będzie odbierał świat i ludzi, jakie dane mu będą predyspozycje i zdolności, w czym się może najlepiej zrealizować. Astrologia jest więc kolejną dziedziną pozwalającą zajrzeć w przyszłość  istoty ludzkiej, choć jak powiedział jeden z autorytetów w tej dziedzinie „gwiazdy nakłaniają, ale nie zmuszają”, więc mogą wyjaśniać przeszłość,  tłumaczyć teraźniejszość  i zapowiadać przyszłość, ale nie tworzą jej – nadają  za to odpowiednią energię, pomagają, lub hamują,a człowiek mając rozum i wolną wolę ma szansę to dla siebie  wykorzystać.Jako że jednak człowiek nie jest na tym świecie sam,a funkcjonuje  w grupie, partnerstwie i różnych relacjach  warto przyjrzeć się nie tylko swojemu horoskopowi urodzeniowemu, by zrozumieć i poznać siebie, ale też szczególną uwagę należy poświęcić horoskopowi partnera, czy partnerki, z którym spędzamy życie, czy wchodzimy w poważne interesy. Astrologia daje więc możliwość oceny potencjałów i zgodności  osób   tworzących wspólne relacje, dając zatem horoskop porównawczy i perspektywy takiego związku.