Tarot

                   „Intuicja jest boskim darem trafnego dostrzegania
                     tego, na co dowody znajduje się  znacznie później.”

Włodzimierz Sedlak

1

Chęć poznania przyszłości towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów po dzień dzisiejszy. Takie pojęcia jak wczoraj , dziś i jutro są najbardziej prostymi określającymi umiejscowienie człowieka w czasie. To co było wczoraj najczęściej odnajdujemy w pamięci , to co mamy dziś  odbierają nam nasze zmysły , ale jutro pozostawało i dalej pozostaje nieznane.
Od dawien dawna więc człowiek szukał sposobów zaglądnięcia w przyszłość, szczególnie jeśli chodzi o takie najbliższe mu problemy jak uczucia i bezpieczeństwo materialne . Toteż pojawili się ludzie , którzy potrafili z różnych obserwacji i znaków odczytywać to co niebawem się może wydarzyć.Karty są tylko jednym z wielu „ narzędzi „ wróżbitów, są kluczem do otwierania się na to co ukryte  w podświadomości człowieka. Właśnie cała nasza przyszłość zawarta jest w nas samych , w naszym wnętrzu jest zapisana ścieżka życia , którą idziemy nieświadomi tego , że urodziliśmy się  z zapisanym losem.  To właśnie wejście  podświadomość drugiego człowieka daje możliwość wglądu w to co go czeka. Osoba pracująca z kartami otwiera się na symbole jakie one zawierają i dzięki nim , ale i danej każdemu intuicji potrafi odczytać to co zapisane w przyszłości .
Tarot , to bogate w symbolikę karty, które otwierają przed osobą wróżącą świat nieznany,  ale nie są wyrocznią, a doradcą. Pozwalają ominąć czy zminimalizować to co nam grozi , pokazują jednak też okazje , które można wykorzystać.
Tarot jest podporą w momentach niepewności , ale nakreśla on tylko drogę , natomiast jak ją przejdziemy i z jakim efektem zależy tylko od nas samych.
Nie zastępujmy więc życia kartami, bo po to nam dano wolną wolę i możliwość wyboru , byśmy ubarwili je według naszych upodobań i smaków , a tarot niech będzie nam wtym  drogowskazem i przyjaznym doradcą